Aysan Elektrik

Anahtarlama Elemanları

Anahtarlama Elemanları

Ayırıcı
• Hava ortamında açma kapama yapan DÖNER AYIRICILAR kullanılmaktadır.
• Ana bara ile yük arasında güvenli arasında güvenli izolasyon (ayırma aralığı) sağlar.
• 3 Kutuplu ve 2 konumlu (KAPALI AÇIK) olup mekanizma üzerindeki hareketli
göstergelerden konumları izlenilebilmektedir.
• Yüksüz olarak açma-kapama yapmaktır.
• Döner ayırıcılarda özel olarak tasarlanmış ve mekanik darbelere dayanıklı EPOKSİ REÇİNE GEÇİT İZOLATÖRLERİ kullanılmaktadır.

Yük Ayırıcı
• EPOKSİ REÇİNE muhafaza içerisindeki SF6 gazlı ortamda anahtarlama yapan SF6 GAZLI YÜK AYIRICILARI kullanılmaktadır.
• 3 kutuplu ve 3 konumlu (KAPALI-AÇIK-TOPRAKLANMIŞ) olup mekanizma üzerindeki hareketli göstergelerden konumları izlenebilmektedir.
• Mühürlü basınç sistemine uygun yapıdadır.
• Biriktirilmiş enerji ile kumanda edilen mekanizma ile
donatılmıştır.

Kesici
• Yandan mekanizmalı SF6 Gazlı Kesiciler kullanılmaktadır.
• İlgili şartnamelere uygun -Farklı markalarda- Kesiciler kullanılabilmektedir.
• Kullanılan kesiciler mühürlü basınç sistemine
uygun yapıdadır.
Topraklama Ayırıcıları
TB1 ve TB2 olmak üzere iki değişik tipte topraklama ayırıcısı kullanılmaktadır.

TB1 Tipi Topraklama Ayırıcısı
Topraklama ayırıcısı istenen tüm hücrelerde kullanılır.
• Kısa devre (40Ka tepe)üzerine 5 kez kapatabilen tipte.
(Sınıf:B)
• Bağımsız el kumandalı(kapamada)
TB2 Tipi Topraklama Ayırıcısı
‘’Yük Ayırıcı Sigorta Bileşiği’ ’trafo koruma hücrelerinin yük tarafında (sigortanın altında)kullanılmaktadır,
• Kısa devre (1kA etken, 2,5 kA tepe) üzerine kapatabilen tipte
• Bağımsız el kumandalı (Kapamada)

Scroll